Otázka vykurovania domu je veľmi dôležitou a v žiadnom prípade by sme ju nemali odsúvať na vedľajšiu koľaj. Nejeden z nás sa chce učiť na vlastných chybách, no keďže vykurovanie domu súvisí s ekonomickou stránkou chodu domácnosti, zdravím jej obyvateľov a tiež vplýva na životnosť vykurovacej sústavy, tak by sme o ňom mali mať dokonalý prehľad. Lepšie teda urobíme, ak sa poučíme z chýb ostatných a budeme si vedieť o vykurovaní domu naštudovať čo možno najviac informácií a z viacerých nezávislých zdrojov. V súčasnosti je veľmi frekventovaným práve nízkoteplotné vykurovanie a v tomto variante sa teplota vykurovacích telies pohybuje v rozpätí 30 až 50 stupňov. 

Vykurovanie domu je dôležitou a neodmysliteľnou súčasťou bývania a z viacerých dôvodov si vyžaduje adekvátnu pozornosť

Vykurovanie domu rôznymi spôsobmi
Technológie vykurovania domu

V minulosti panovala dogma, že dostatočné vykurovanie domu je dosiahnuté len za predpokladu, že radiátory vo vnútri sú horúce a len vtedy dokážu odovzdať miestnosti dostatočnú dávku tepla. Ak vezmeme do úvahy, že väčšina regulátorov teploty na radiátore využíva 5-stupňovú stupnicu, tak namiesto stupňa 2 či 3 niektorí z nás automaticky dajú kolečko na maximum. Zakrátko sa však v miestnosti zohreje vzduch natoľko, že pocitová teplota je príliš vysoká a vo väčšine prípadov ju buď vypneme na nulu alebo cez ventilačku vpustíme do miestnosti studený vzduch. Takýto postup v otázke vykurovania domu však nie je ideálny ani z hľadiska ekonomického a ani zdravotného. Takéto vykurovanie postráda akúkoľvek logiku a podľa slov odborníkov je absolútne nezmyselné. Na prúdenie vzduchu v miestnosti má vplyv aj vysoká teplota vzduchu a pri tomto spôsobe vykurovania domu budeme prípadné teplotné výkyvy vnímať oveľa citlivejšie. Z krátkodobého hľadiska si prehnané vykurovanie na výške faktúr nemusíme všimnúť až tak zásadne. Ak však vezmeme do úvahy celú vykurovaciu sezónu alebo dokonca viaceré po sebe nasledujúce, tak zvýšenie teploty hoci len o jeden stupeň sa nám v účtoch za teplo môže prejaviť až nárastom o 6 %. Príliš teplý vzduch navyše spôsobuje komplikácie v oblasti dýchacích ciest a u niektorých majiteľov nadmerne zaťažovanej vykurovacej sústavy môže vyústiť do podráždenia očí. Na webovej stránke sa dozviete viac.