Category: Financie

Investičné zlato – ako určiť jeho kvalitu?

Určenie kvality investičné zlato sa zväčša odvíja od dôkladnej a starostlivej fyzickej prehliadky, ktorá slúži ako prvotný a základný postup overovania. To zahŕňa posúdenie základných aspektov, ako je hmotnosť zlata, jeho rozmery a najdôležitejší faktor, úroveň rýdzosti. Hmotnosť a rozmery sa dajú pomerne jednoducho zmerať pomocou priemyselne schválených váh a nástrojov. Určenie úrovne rýdzosti si však vyžaduje špecializovanejšie odborné znalosti. Rýdzosť zlata, vyjadrená v karátoch, znázorňuje podiel čistého zlata zmiešaného s inými kovmi, čo ovplyvňuje jeho hodnotu. Bežne sa investičné zlato dodáva v …

Investičné zlato ochráni vaše peniaze pred infláciou

Kedysi sa pojem investovanie používal predovšetkým v spojení obchodovania na burzách a obchodníkmi boli najmä bohatí ľudia, ktorí mali skúsenosti s investovaním. V súčasnosti sa výraz investovanie stal oveľa častejším a dostáva sa aj do povedomia bežných ľudí. Takmer každý človek sa v určitej fáze svojho života dostane do stavu, keď má prebytok finančných prostriedkov, či už vďaka úsporám, správnemu hospodáreniu s peniazmi či dedičstvu. Vtedy je na mieste sa opýtať, kam vložiť svoje peniaze? Odpoveďou môže byť aj napríklad také investičné zlato