Rekuperácia energie pri navrhovaní budov zohráva kľúčovú úlohu pri vytváraní udržateľných a energeticky účinných budov. Dôraz na rekuperáciu energie je neodmysliteľnou súčasťou každého projektu ekologickej budovy, pretože jeho cieľom je minimalizovať plytvanie energiou, znížiť celkovú spotrebu energie a zabezpečiť optimálne využitie dostupných zdrojov. Rekuperacia energie v podstate zahŕňa zachytávanie odpadovej energie z rôznych zdrojov, ako sú systémy HVAC alebo získavanie tepelnej energie prostredníctvom výmenníkov tepla, s cieľom využiť ju na iné funkcie súvisiace s budovou. Napríklad teplo vyžarované chladiacimi systémami sa môže rekuperovať a použiť na ohrev vody. Potenciálne plytvanie vedľajším produktom sa tak mení na cenný zdroj. Okrem toho sa rekuperovaná energia môže použiť na napájanie iných aspektov budovy, napríklad osvetlenia, čím sa dosiahnu značné úspory energie. Táto stratégia vedie nielen k výraznému zníženiu nákladov na verejné služby, ale aj k značnému zníženiu uhlíkovej stopy. Keďže smerujeme k udržateľnejšiemu svetu, je pre architektov aj staviteľov morálnou povinnosťou navrhovať budovy s robustnými systémami rekuperácie energie. Tieto moderné systémy sú rozhodujúce pre to, aby boli naše budovy udržateľnejšie, nákladovo efektívnejšie, pohodlnejšie a predovšetkým v súlade s celosvetovou snahou o energetickú účinnosť a udržateľnosť.

Rôzne metódy využívania rekuperácie energie v budovách

Montáž rekuperácie - Mazox.sk

V záujme efektívnej prevádzky a udržateľnosti musia budovy využívať rôzne metódy rekuperácie energie. Rekuperácia energie v budovách znamená najmä využitie a opätovné využitie energie, ktorá sa pri bežnej prevádzke budov zvyčajne stráca. Jednou z významných používaných metód je systém vetrania so spätným získavaním tepla (HRV), ktorý odovzdáva teplo z odvádzaného vzduchu privádzanému čerstvému vzduchu, čím sa znižuje vykurovacie zaťaženie a zlepšuje tepelná účinnosť budovy. Ďalším spôsobom je systém vetrania so spätným získavaním energie (ERV), ktorý tiež riadi úroveň vlhkosti, čím ďalej zlepšuje kvalitu vzduchu v interiéri. Aj zavedenie systémov kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET) môže premeniť odpadové teplo z výroby elektriny na teplo užitočné pre budovy. Ďalším inovatívnym riešením je energetické zhodnocovanie sivej vody – ľahko znečistenej vody z vaní, umývadiel, práčok a iných kuchynských spotrebičov. Veľký potenciál pre energetické zhodnocovanie predstavujú aj postupy využívania odpadov, pri ktorých sa odpadové materiály spracúvajú na výrobu elektrickej energie a tepla. Okrem toho môžu budovy využívať fotovoltické systémy integrované v budovách (BIPV) na premenu slnečného svetla na elektrickú energiu, čím sa zabezpečí obnoviteľný a stály zdroj energie. Takéto rôzne postupy na zhodnocovanie energie výrazne zvyšujú energetickú účinnosť a udržateľnosť budov.