Cestovanie vlakom má rozhodne svoje čaro. Kým niektorí z nás ho využívajú na cestu do práce či školy, iní ním s radosťou cestujú na predĺžený víkend či ku svojim rodinným príslušníkom. U nás na Slovensku existujú kategórie ľudí, ktorí majú nárok na cestovanie vlakom zadarmo. Poďte sa spoločne s nami pozrieť, koho sa vlaky zadarmo týkajú, čo si musíte vybaviť, ak chcete túto výhodu využívať a čím sa preukázať v prípade kontroly cestovných lístkov. Prvou kategóriou ľudí, ktorí majú nárok na cestovanie vlakom zadarmo, sú samozrejme deti a mladí ľudia (študenti a žiaci denného štúdia). Táto výhoda sa netýka študentov vysokých škôl, ktorí študujú externe.

Deti a mladí ľudia

Cestovanie vlakom zadarmo a jeho výhody
Možnosti cestovania vlakom zadarmo počas pandémie

Zároveň platí, že žiaci do 6 rokov sa nemusia preukazovať a teda sprievodca vo vlaku od nich nevyžaduje žiadny preukaz totožnosti. Od 6 do 15 rokov už však táto výnimka neplatí. Tu už je potrebné predložiť buď rodný list alebo cestovný pas dieťaťa a tiež občiansky preukaz rodiča či iného zákonného zástupcu (jeho kópiu). Zároveň sa musia preukázať preukazom ZSSK s fotografiou, ktorý je vydávaný bezplatne na základe žiadosti. Čo sa týka študentov a žiakov nad 15 rokov, sú povinní sa vo vlaku preukázať kartou študenta s čipom. Pokiaľ ju nevlastnia, musia sa preukázať preukazom totožnosti a preukazom ZSSK. Po splnení všetkých uvedených podmienok má dieťa a mladý človek nárok na cestovanie vlakom zadarmo kedykoľvek. 

Dôchodcovia a poberatelia invalidného dôchodku

Ďalšou kategóriou cestujúcich, ktorí majú nárok na cestovanie vlakom zadarmo, sú dôchodcovia a poberatelia invalidného dôchodku. Pri registrácii je potrebné, aby sa človek spadajúci do tejto kategórie preukázal preukazom totožnosti a tiež musí predložiť potvrdenie o vyplácaní dávok. Takéto potvrdenie vydáva Sociálna poisťovňa a nesmie byť staršie ako 30 dní. Následne mu železničná spoločnosť vydá preukaz, ktorým sa spolu s bezplatným cestovným lístkom preukáže pri kontrole cestovných lístkov vo vlaku. Registrácia prebieha veľmi rýchlo a bezproblémovo. Registrovať sa môžete v podstate na hociktorej vlakovej stanici. Dôležité je však mať všetky doklady, ktoré je potrebné predložiť. Potom už stačí iba počkať na vystavenie preukazu a môžete začať využívať vlaky zadarmo. Viac sa o cestovaní vlakom zadarmo dočítate na webovej stránke https://silverdium.sk/.