Máte záujem rozbehnúť svoj vlastný biznis? Máte už v hlave konkrétnu predstavu, no neviete, s čím začať? Základom každého úspešného podnikania by mal byť dobre a kvalitne vypracovaný podnikateľský zámer. Ako ho však vypracovať a čo všetko by mal obsahovať? Podnikateľský plán, alebo aj zámer, je v podstate súhrn celého vášho podnikania v konkrétnej podobe a štruktúre. Poďte sa spoločne s nami pozrieť, ako ho vypracovať a na koho sa obrátiť v prípade, že s ním potrebujete pomôcť. Podnikateľský zámer podnikateľ vytvára buď na začiatku svojho podnikania alebo už v priebehu, kedy sa snaží svoje podnikanie rozšíriť (napríklad na nové trhy a podobne). Je teda potrebné v ňom podrobne popísať všetky súčasti.

Ako vyzerá vypracovaný podnikateľský zámer?

Vypracovaný podnikateľský zámer a jeho zásady
Vypracovanie podnikateľského plánu si vyžaduje čas

Vypracovaný podnikateľský zámer je dokument, ktorý musí byť prehľadný a zrozumiteľný. Mal by jasne vypovedať o vašich podnikateľských cieľoch, ktoré sa opierajú o výskumy a prieskumy. Ciele musia byť definované jednoznačne a objektívne. Nezabudnite ani na časový horizont, dokedy ich chcete dosiahnuť. Takisto musíte mať pod kontrolou svoju finančnú situáciu. Ak budete svoje podnikanie financovať prostredníctvom úveru z banky, pravdepodobne bude banka požadovať presné vyčíslenie vašich nákladov a predpokladaných výnosov. Bodov, ktoré musí vypracovaný podnikateľský zámer obsahovať, je skutočne viac ako dosť. S jeho vypracovaním si však nemusíte lámať hlavu sami. Tak čo, obrátite sa na odborníkov? 

Máte záujem o odborne vypracovaný podnikateľský zámer?

Ak si na vypracovanie podnikateľského zámeru netrúfate sami, obráťte sa na profesionálov. Existujú totiž firmy, ktoré sa na podnikateľský plán špecializujú a vedia, ako na to. Ide teda o spoluprácu, pri ktorej vy ako podnikateľ dodáte všetky potrebné informácie ohľadom podnikania a odborník na vypracovanie podnikateľského plánu ich poskladá do takej podoby, akú potrebujete. Vy si budete musieť pripraviť informácie o projekte (jeho popis), finančnom pláne, marketingu a konkurencii. Odborníkom vypracovaný podnikateľský zámer vám môže pomôcť vo viacerých smeroch. Zvýši napríklad šancu získať financie od banky alebo potenciálneho investora. Záleží však iba na vás, pre ktorú cestu sa rozhodnete. Vždy však majte na pamäti svoje ciele. Či už krátkodobé alebo dlhodobé. Všetko potrebné o podnikateľskom zámere nájdete na webovej stránke https://marekstraka.com/.