Solární energie se již v současnosti využívá ve více domácnostech. Svědčí o tom nárůst instalovaných solárních panelů na střechách mnoha rodinných domů. A nejen domů. Solární panely jsou již instalovány také na mnoha objektech sloužících k podnikání jako hotely, penziony nebo sportovní haly. A je to velmi moudré řešení. Solární energii vyrábějí solární panely ze slunce jako obnovitelného zdroje energie. Dá se říci, že je to zelená energie. Vstupní investice, kterou domácnost do tohoto systému vloží, se průměrné čtyřčlenné rodině vrátí do devíti let, přičemž solární panely mají životnost až 35 let. Kromě toho během letních měsících může být domácnost na elektřině nezávislá až na 100% a přebytečnou elektrickou energii prodávat do distribuční sítě, čímž se jí stále snižují náklady. Výkup elektřiny cena je přitom dána distribuční společností, na základě přesně stanoveného vzorce. Výkup elektřiny cena závisí na několika faktorech – na množství solárních panelů, na jejich správném umístění, na počtu slunečních dnů, na množství energie, která je spotřebována domácností atp.

Druhy fotovoltaických systémů a výkup elektřiny

Výkup elektřiny cena a poptávka
Zdroje výkupu elektřiny podle ceny

V současnosti jsou na trhu dva základní fotovoltaické systémy. První nespotřebovanou elektrickou energii odvádí do distribuční sítě a druhy obsahuje kromě základních částí ještě akumulační baterie, do kterých se přebytečná elektrická energie akumuluje a domácnost ji spotřebovává v době, kdy již slunce nesvítí. První systém je vhodný pro domácnosti, které umí většinu elektrické energie spotřebovat v době, kdy svítí slunce. Je levnější, jelikož není třeba kupovat baterie. Z tohoto systému se nespotřebovaná elektrická energie prodává do distribuční sítě. Ještě před instalací systému se doporučuje oslovit odborníka, aby přehodnotil, zda je fotovoltaická energie vhodná právě pro vaši domácnost. Kromě toho vypočítá počet solárních panelů, navrhne správné umístění a vybere pro vás vhodný systém. Fotovoltaický systém je dobrou investicí. V letních měsících pokryje 100% a v jarních a podzimních kolem 70% elektrické energie. Výkup elektřiny cena je přesně stanovena distribuční společností. O výkupu elektřiny je řádně sepsána smlouva s oběma stranami. V případě, že chcete získat více informací o výkupu elektřiny, o ceně za výkup, navštivte následující internetovou stránku: https://www.rightpower.cz/