Jednou z neodmyslitelných součástí každé domácnosti je bezpochyby elektroinstalace. Elektroinstalace se skládá z mnoha komponentů, z nichž některé lze vynechat a některé jsou při její instalaci nezbytné. Jednou z nejpodstatnějších složek elektroinstalace je jistič, který se stará o bezpečnost jak elektrospotřebičů, tak především i osob, které se nacházejí v blízkosti elektroinstalace. Role jističe spočívá v tom, že pokud dojde ke vzniku přepětí v síti, jistič okamžitě odpojí elektrické spotřebiče, na které je připojen, od elektrického proudu. Takovým způsobem ochrání jak daný elektrospotřebič, tak i osoby v jeho blízkosti.

Kdo by měl mít v rukou instalaci jističe?

Jistič a jeho důležitá funkce
Složení jističů

Co se týče prací v oblasti elektroinstalace, měly by být svěřeny výhradně do rukou odborníků. Ptáte se proč? Odpověď je velmi jednoduchá. Práce v oblasti elektroinstalací mohou být častokrát vysoce rizikové a při jejich výkonu vzniká vysoké riziko vzniku různých zranění. Odborníci, kteří mají v oblasti elektroinstalací potřebné vzdělání a zkušenosti však vědí, jak riziko vzniku úrazů eliminovat na minimum. Pokud takovým odborníkem nejste, práce v oblasti elektroinstalací, jako je například instalace jističe, svěřte do rukou profesionálů. Nejen že se vyhnete riziku vzniku zranění, ale navíc budete mít jistotu, že jistič je zapojen správně. Pokud by jistič správně zapojen nebyl, svůj úkol by nebyl schopen plnit. Znamená to, že v případě vzniku přepětí v elektrické síti by jistič neodpojil elektrospotřebič od přívodu elektřiny, v důsledku čehož by mohlo dojít k poškození daného elektrospotřebiče. Instalaci jističe, jakož i další elektroinstalační práce, je tak vhodné svěřit do rukou odborníků, kteří se postarají o bezproblémový průběh těchto prací a zároveň je provedou opravdu kvalitně. 

Jističe a jejich dělení

K dispozici je na výběr několik typů jističů, které se liší svými vlastnostmi. Aby byl ve vaší elektroinstalaci zapojen vhodný jistič, jehož vlastnosti vyhovují požadavkům, které jsou na něj kladeny, je třeba, abyste si vybrali ten správný. S výběrem vhodného jističe se můžete obrátit na odborníka, který vám doporučí nejlepší možné řešení. Důležité je dbát na to, abyste si zakoupili kvalitní jistič od spolehlivého výrobce, jakého naleznete na internetové stránce https://www.legrand.cz/