Povolanie geodeta mnohým ľuďom nie je známe, keďže sa s ním často nestretávame. Služby geodeta budete potrebovať v prípade, že kupujete pozemok, ak plánujete stavať plot okolo vášho pozemku či v prípade, že budete stavať nehnuteľnosť. Geodet vykonáva prácu ako v kancelárii, tak aj v teréne. Ak sa rozhodnete využiť služby geodeta Bratislava alebo iného geodeta, najskôr si váš pozemok obhliadne osobne a na základe obhliadky vypracuje potrebné dokumenty. Geodet Bratislava je skúsený a kvalifikovaný geodet, ktorý svoju prácu vykonáva precízne a na kvalitu jeho práce sa môžete spoľahnúť.

Aká je úloha geodeta?

Cenovo dostupný geodet Bratislava
Kedy sa oplatí využiť služby geodeta v Bratislave?

Úloha geodeta je pri výstavbe nehnuteľnosti či pri kúpe domu veľmi dôležitá. Vďaka geodetovi Bratislava budete presne vedieť, kam až siaha váš pozemok, na ktorom môžete postaviť nehnuteľnosť alebo kde môžete postaviť oplotenie. Pred výstavbou nehnuteľnosti, napríklad rodinného domu, je potrebné mať pripravené všetky nevyhnutné dokumenty. Medzi tieto dokumenty patrí stavebné povolenie, projekt stavby a v neposlednom rade aj geodetická dokumentácia. Architekt, ktorý vypracuje projekt vašej nehnuteľnosti bude na zhotovenie projektu potrebovať aj podklady, ktoré vypracoval geodet. Spolu s projektom stavby sa ku žiadosti o stavebné povolenie predkladá aj geodetická dokumentácia, ktorú pre vás môže pripraviť geodet Bratislava. Geodet Bratislava vypracuje dokumentáciu, v ktorej sú zaznamenané aj údaje o teréne pozemku ako aj aj údaje o polohopisných prvkoch. S týmito údajmi bude ďalej pracovať architekt, ktorý zhotoví projekt nehnuteľnosti. Ak plánujete stavbu akejkoľvek nehnuteľnosti, v prvom rade kontaktujte geodeta, od ktorého práce sa budú odvíjať ďalšie kroky spojené s prípravou potrebnej dokumentácie pre výstavbu.

Je možné presne určiť hranice vášho pozemku?

Ak by ste radi vedeli, aké sú presné hranice vášho pozemku, obráťte sa na geodeta Bratislava, ktorý ich dokáže určiť. Vytýčenie presných hraníc pozemku je potrebné napríklad v prípade, že plánujete stavbu oplotenia. Aby ste predišli rôznym komplikáciám, akými sú napríklad susedské spory, je potrebné oplotenie postaviť tak, aby nezasahovalo do okolitých pozemkov. V prípade, že by ste oplotenie postavili aj na častiach susediacich pozemkov, s veľkou pravdepodobnosťou by ste ho následne museli prerobiť tak, aby bolo umiestnené výhradne na vašom pozemku. Pre určenie presných hraníc vášho pozemku kontaktujte geodeta Bratislava, ktorého nájdete na webovej stránke https://www.dobra-stavba.sk/.