Postaviť moderne ploty okolo domu je spôsob ako skrášliť okolie domu a samozrejme aj zabezpečiť ho pred vstupom neželaných hostí. Moderné ploty okolo domu môžu byť postavené z rôznych materiálov. Hliníkové, betónové, murované, drôtené, drevené, kamenné a živé ploty. Každý z nich má svoje plusy aj mínusy. Hliníkové sú ekonomicky najnáročnejšie ale v podstate bezúdržbové a trvácne. Betónové sú vyrobené z prefabrikátov. Ich montáž je v podstate jednoduchá. Betónové panely sa vkladajú do vopred pripravených plotových stĺpikov. Na murované ploty je potrebné vymurovanie základov. Potom je možnosť plot vymurovať do potrebnej výšky alebo len nízky, vymúrať stĺpiky a vyriešiť plotovú výplň. Tá môže byť podľa vkusu a predstáv zákazníka – drevená, kovová alebo plastová.

Stavba plotu

Kvalitné moderne ploty okolo domu
Stavba moderných plotov okolo domu

Plot môže byť priehľadný alebo celistvý. Drôtené ploty sú klasika. Na určitú šírku sú osadené stĺpiky a potom je na ne pripevnené pletivo. Tento druh plota je síce finančne najmenej náročný ale nie je bezúdržbový. Kamenné ploty môžu byť murované alebo je kameň vkladaný do gabiónov. Takýto plot má pomerne dlhú životnosť. Na živé ploty si treba po zasadení chvíľu počkať.  No v prvom rade je potrebné veľmi starostlivo vybrať tú správnu drevinu. Treba sa o ne starať. Polievať ich, hnojiť, strihať.

Potrebné povolenia

Avšak pre tým ako budete moderné ploty okolo domu riešiť, je potrebné vybaviť si príslušnú dokumentáciu. Oplotenie  je podľa zákona definované ako drobná stavba, preto je potrebné pred realizáciou stavby drobnú stavbu ohlásiť príslušnému stavebnému úradu. Ohlásenie sa nevzťahuje na situáciu, kedy renovujete pôvodný plot. Ale sú výnimky, kedy stavebné povolenie určite potrebovať budete: ak je plot vyšší ako 2 metre, ak sa pozemok, na ktorom chcete plot stavať nachádza v pamiatkovej zóne, ak sa pozemok nachádza v nezastavanom území, ak si stavba plota vyžaduje zemné práce alebo úpravu terénu. V každom prípade ak chcete postaviť nový plot, je dobre požiadať o informácie na príslušnom stavebnom úrade. Moderné ploty okolo domu sú veľmi dobrou voľbou ako ochrániť svoj majetok a skrášliť svoje bývanie.  Ak si chcete postaviť moderný plot okolo domu a hľadáte firmu, ktorá vašu predstavu zrealizuje, navštívte nasledujúcu stránku a požiadajte o vypracovanie cenovej ponuky: https://www.i-ploty.sk/.