Okapový chodník plní podstatnú úlohu, a tou je tá, že zabraňuje presakovaniu vody ku konštrukcii budovy. Pokiaľ by sa okapový chodník v okolí budovy nenachádzal, voda by sa s ňou dostala vo veľkých množstvách do priameho kontaktu. V prípade, že voda presakuje do konštrukcie budovy, môže dôjsť k rôznym nežiaducim situáciám. Medzi ne patrí napríklad výskyt plesní na stenách z dôvodu priveľkej vlhkosti, praskanie omietky či znižovanie životnosti rôznych materiálov. Vďaka okapovému chodníku sa dá vzniku takýchto situácií predísť, prípadne ich výrazne zminimalizovať. 

Z čoho je zhotovený okapový chodník?

Okapový chodník na ulici
Materiál na zhotovenie okapového chodníka

Okapové chodníky sú najčastejšie zhotovené z kombinácie zámkovej dlažby a štrku. Na ich zhotovenie je však možné použiť aj iné materiály, ako napríklad betón. Avšak žiaden z materiálov sa neosvedčil tak dobre, ako kombinácia štrku a zámkovej dlažby. Nevýhodou betónových okapových chodníkov je tá, že z dôvodu postupného posunu stavby sa betónový okapový chodník od jej konštrukcie vzďaľuje, čo spôsobuje výskyt medzier medzi chodníkom a danou stavbou. Takéto medzery spôsobia to, že okapový chodník už neplní svoju úlohu, keďže voda presakuje ku stavbe pomocou vzniknutých voľných miest. Na rozdiel od betónových chodníkov sa spomínaný problém so vznikom medzier pri chodníkoch zo zámkovej dlažby a štrku nevyskytuje. V prípade, že ste sa rozhodli pre okapový chodník zo štrku a zámkovej dlažby, nezabudnite na to, že daný chodník je potrebné ohraničiť obrubníkom z toho dôvodu, aby sa štrk svojvoľne nepresúval. 

O zhotovenie okapového chodníku by sa mal postarať skutočný profesionál

Hľadáte profesionála, ktorý sa postará o zhotovenie kvalitného okapového chodníku? Pri výbere firmy či majstra, ktorému takúto prácu zveríte do rúk treba byť skutočne vyberavý. Dôvod je ten, že v súčasnosti je na trhu dostupné veľké množstvo firiem, ktorých služby nie sú kvalitné. Kvalitu služieb viete overiť napríklad pomocou vyhľadania recenzií, ktoré zverejnili predošlí zákazníci danej firmy. Indikátorom, ktorý vás  dokáže upozorniť na nízku kvalitu služieb sú príliš nízke ceny v porovnaní s konkurenciou. Skúsených odborníkov, ktorí sa postarajú o zhotovenie kvalitného okapového chodníku nájdete na webovej stránke https://www.polozime.sk/