Pri dodržiavaní určitých zásad, naštudovaní literatúry, či iných zdrojov a vyhradení adekvátnej porcie času zvládnete výstavbu kopaných bazénov aj vy. Áno ideálnym scenárom je taký, pri ktorom vám kopané bazény a ich výstavbu rieši profesionálna firma alebo vás týmto procesom prevedie nikto s adekvátnou porciou skúseností, no zvládnuť sa to dá aj pomocou vlastných rúk. Do prípravnej fázy pri realizácii kopaných bazénov by sme celkom určite mohli zaradiť aj obhliadku terénu a tu tiež patrí nutnosť dobre si rozmyslieť miesto ich osadenia. Zásadný vplyv na veľkosť bazéna majú aj priestorové možnosti a vhodnosť tohto priestoru dobre zvážte. Kopané bazény sa totižto nedajú demontovať a preniesť niekam inam. Nikdy nerátajte len s rozmerom vodnej plochy a k výmere bazéna pripočítajte napr. priestor na chodník naokolo, schodíky alebo lehátka. Tieto prvky daný priestor skvele dotvoria a navyše posunú funkčnú stránku bazéna na úplne inú úroveň. 

Kopané bazény sú jednou z najviac vyhľadávaných alternatív

Kopané bazény k domu
Špecifikácia kopaných bazénov

Výber vhodnej lokality pre kopané bazény nijako neunáhlite. Vhodný priestor si viete napr. vykolíkovať a niekoľko dní nad vhodnosťou takejto výmery uvažovať. Ideálnou situáciou je taká, pri ktorej by ste sa vedeli v podobnom bazéne kúpať napr. u svojich známych. Inak totižto vyzerajú kopané bazény ešte pred vyhĺbením jamy a inak v prípade, keď si v nich už reálne chcete zaplávať. Lokalita kopaných bazénov je dôležitá aj z hľadiska dopadu slnečných lúčov a pokiaľ by väčšia časť vodnej plochy bola umiestnená v tieni, potom sa rozhodne dá výber miesta označiť za nesprávny. Ďalším z parametrov toho finálneho riešenia je výber rôznych komponentov, ktoré sa nemalou mierou podpíšu pod jeho finálny vzhľad. Sem radíme napr. schodíky, zábradlia, obrubníky, či chodník a tieto veci sú skôr estetického rázu. Tými ďalšími sú tie funkčné a sem patri filtre, fólie a čerpadlo. Ak zákazník stojí pred kúpou svojho prvého bazénu môže sa mylne domnievať, že vyberá len jeho tvar a materiál. V skutočnosti však ide o komplex niekoľkých desiatok komponentov, ktorých zladením si vieme vytvoriť kopané bazény presne v súlade s našimi očakávaniami. Viac informácií získate na webovej stránke https://exterierstav.sk/.